Naši lidé

FIREMNÍ ODĚV A PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Naše pracovníky ostrahy ošatíme stejnokroji navrženými podle představ odběratele nebo připravíme několik možných návrhů k posouzení tak, aby bez výhrad korespondovaly s imagem, vizuálním stylem, prostředím, požadavky a potřebami odběratele (střih, barevnost, materiál a podobně). Stejnokroj může být dle přání odběratele opatřen kvalitní identifikační nášivkou s logem Vaší společnosti. Samozřejmostí je vybavení každého pracovníka služební visačkou se jménem.

Obranné prostředky:

- teleskopický obušek,

- obranný pepřový sprej (používaný Policií ČR)

 

VÝBĚR A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Finančním ohodnocením motivujeme své zaměstnance k vyššímu výkonu, výrazně tak stabilizujeme kolektiv pracovníků a minimalizujeme fluktuaci. To vše se projeví na kvalitě poskytovaných služeb. Většina našich zaměstnanců ostrahy jsou bývalí policisté nebo příslušníci vojenských složek. Samozřejmostí v poskytování služeb naší společností je, že v případě požadavku odběratele bude kterýkoli ze zaměstnanců okamžitě (bez dalších lhůt, tzn. na hodinu) vyměněn. Výběr VŠECH pracovníků probíhá zásadně na základě osobního pohovoru a každý uchazeč musí bezpodmínečně splňovat tyto základní firemní kritéria:

1. uchazeč musí mít čistý výpis z trestního rejstříku

2. uchazeč nesmí být z předchozích zaměstnání propuštěn pro hrubé porušení pracovní kázně

3. uchazeč nesmí být závislý na žádných návykových látkách

4. uchazeč se musí úspěšně podrobit vstupní zdravotnické prohlídce

5. uchazeč nesmí být v rodinném nebo blízkém nebo jiném vylučujícím poměru k zaměstnancům odběratele (v opačném případě se souhlasem odběratele)

6. každý nový uchazeč před prvním nástupem do služby musí projít schvalovací procedurou odběratele - odběrateli jsou předložena nezbytně nutná osobní data pro identifikaci uchazeče a odběratel vydá konečné rozhodnutí o jeho přijetí či odmítnutí

 

ŠKOLENÍ - VÝCVIK - TESTOVÁNÍ

Všichni pracovníci, kteří úspěšně prošli výběrovou procedurou, jsou před nástupem plnění výkonu služby a dále pak opakovaně během pracovního poměru cvičeni a testováni z následujících tematických částí: 

 

  • služebního řádu pro výkon služby
  • protipožárních předpisů
  • bezpečnostních předpisů naší společnosti i předpisů odběratele
  • právních předpisů pro výkon služby pracovníka ostrahy
  • poskytování první pomoci
  • vybraných frází v odběratelem preferovaném cizím jazyce
  • asertivního způsobu vystupování a chování vůči osobám z pozice bezpečnostního pracovníka
  • a dalších vnitřních předpisů odběratele souvisejících s výkonem služeb
  • pro skutečnou funkčnost ostrahy jsou nezbytně nutná pravidelná cvičení strážných ve všech postupech a situacích, se kterými se mohou během svého výkonu služby setkat
  • proto vytváříme v součinnosti s odběratelem a k jeho potřebám ucelený systém těchto cvičení a periodicky strážné těmto cvičením podrobujeme